ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   ข้ออภัยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในการเปิดระบบล่าช้า
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   ผู้ดูแลระบบ
     
ลงประกาศโดย :   Mr.Admin Administrator
     
ประกาศวันที่ :   29 ตุลาคม 2561
     
ข้อความประกาศ :